Resim-İş Eğitimi ABD

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’ne bağlı olarak 28.06.2011 tarihinde kurulmuştur. 12.01.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Resim-iş Eğitimi Anabilim Dali tezli yüksek lisans programı açılmasına karar verilmiştir.

Amacı
İnsana, doğaya, sanata ve sanat eserlerine duyarlı kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişme içerisindeki yerini kavramış, mesleğinde bilgi, beceri ve etik sorumluluk kazanmış, problem çözme gücü gelişmiş, ulusal ve evrensel sanatsal gelişmeleri kültürel değer yargılarına katabilen, sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan, bilimsel ve sanatsal düşünmeyi benimseyen, kamu yararlarını gözeten, teknolojiyi etkili olarak kullanan yaratıcı ve eleştirel düşünce biçimleriyle sanat anlayışlarını etkileyen ve yorumlayan, iletişim becerileri gelişmiş resim-iş (görsel sanatlar) öğretmenleri yetiştirmektir.

Misyon
Evrensel değerler ışığında, güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak, ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve uygulamalarla insanlığa hizmet ederek; temel insanlık değerlerine saygılı, yenilikçi sanatçı-öğretmenler ve sanat birikimini sivil toplum kuruluşlarında, yerel yönetimlerde kültürel hizmetlere dönüştürebilecek yaratıcı bireyler yetiştirmektir.

Vizyon
Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitsel ve sanatsal faaliyetlerde etkin rol oynamak ve sürekli gelişen etkili ve etkileşimli bir anabilim dalı olmaktır.
Çalışma Yöntemleri
Bölümümüzün Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı dersleri temel olarak, atölye uygulamaları, sanat öğretimi, sanat kültürü-araştırmaları başlıkları altında toplanabilecek öğretim programı, öğretmenlik meslek bilgisi dersleri şeklinde yürütülmektedir.